PAROC-kivivilla on energiatehokas

PAROC Stonewool is energy efficient

 

Energiatehokkaiden ympäristöjen rakentaminen on paitsi velvollisuus myös mahdollisuus. Kotimme ja toimistomme ovat tärkeässä osassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Noin 40 prosenttia ihmisten tuottamista kasvihuonepäästöistä on lähtöisin puutteellisesti eristetyistä rakennuksista ja niiden lämmittämiseen tarvittavasta energiasta.

Eristäminen on tärkein osa rakennuksen energiatehokkuutta. Sen osuus voi olla jopa 75 prosenttia rakennuksen energiakulutuksen vähentämispotentiaalista. Kunnollinen lämmöneristys säästää rakennusten energiakustannuksia.

Myös lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät sekä teolliset laitteistot on eristettävä hyvin, varsinkin silloin kun putkia ja kanavia käytetään kuuman ilman tai nesteiden siirtämiseen.

Koska teollisuuden käyttökohteissa (esimerkiksi voimaloissa) lämpötilat ovat korkeampia, myös lämpöhäviöt ovat merkittävämpiä kuin esimerkiksi passiivirakennuksissa. Kun putkien ja laitteistojen eristys ei ole riittävä, tarvitaan vaaditun lämpötason säilyttämiseksi enemmän energiaa.

PAROC-kivivilla

  • on lämmöneristysominaisuuksiltaan erinomainen – myös korkeissa lämpötiloissa
  • koostuu 95–98-prosenttisesti ilmasta, jolla on erittäin heikko lämmönjohtavuus
  • säilyttää eristyskykynsä ja mittansa rakennuksen koko elinkaaren ajan

Jokaista kivivillatuotannossa syntyvää hiilidioksiditonnia kohden torjutaan kivivillan eristysominaisuuksien avulla noin 200 tonnin suuruiset hiilidioksidipäästöt 50 vuoden aikana. (Lähde: EURIMA)