Rakennusten suunnittelu

Passiivitalon suunnittelijalla on paljon valinnan varaa, koska sekä rakennuksen ulkomuoto että rakennusmateriaalit ovat vapaasti valittavissa. Vaikka rakennuksen julkisivun suuntaaminen etelään tehostaa energiankäyttöä, kokemukset ovat osoittaneet, että ratkaisu toimii myös pohjoiseen avautuvilla tonteilla. Talon muoto vaikuttaa lämmitysenergian tarpeeseen. Kaikkein tehokkaimpia ovat yksinkertaiset neliskulmaiset, kuution malliset talot.

 

Jäähdytyksen huomioon ottaminen rakennuksen suunnittelussa

Passiivista aurinkolämmitystä käyttävien talojen lämmitystarpeen väheneminen riippuu talon ja sen ikkunoiden suunnasta. Jäähdyttäminen varhain keväällä voi olla hankalaa. Suuret eteläikkunat voivat parantaa asumismukavuutta, mutta ne edellyttävät tehokasta sisälämpötilan hallintaa liiallisen lämpenemisen estämiseksi. Parvekkeet, leveät räystäät, suojakatokset ja varjostimet talon ulkopuolella torjuvat tehokkaasti auringon aiheuttamaa kuumenemista kesäisin.

 

Rakennuksen vaippa: lämpötehokkuuden suunnittelu

Matalaenergia- tai passiivitaloa suunniteltaessa on muistettava, että kaikki rakennuksen osa-alueet vaikuttavat toisiinsa:

  • rakennuksen vaippa (lämmön, ilman ja kosteuden liikkuminen)
  • mekaaniset järjestelmät (talotekniikka)
  • asukkaat

Näiden kolmen tekijän väliset yhteydet on ymmärrettävä, jotta lopputulos olisi onnistunut. Jos esimerkiksi talon eristys on tehokas, lämmitysjärjestelmän ei tarvitse olla huipputehokas. Ilmatiiviiseen taloon tarvitaan mekaaninen ilmanvaihto.

Rakennuksen vaipan lämpötehokkuuden suunnittelussa on otettava huomioon kolme keskeistä tekijää:

Näiden kolmen tekijän väliset yhteydet on ymmärrettävä, jotta lopputulos olisi onnistunut. Jos esimerkiksi talon eristys on tehokas, lämmitysjärjestelmän ei tarvitse olla huipputehokas. Ilmatiiviiseen taloon tarvitaan mekaaninen ilmanvaihto.

Rakennuksen vaipan lämpötehokkuuden suunnittelussa on otettava huomioon kolme keskeistä tekijää:

  1. Lämmönläpäisy, myös ikkunoiden ja ovien kautta 
  2. Ilmatiiveys ilmavuodon estämiseksi 
  3. Tuulisuojaus kylmää ilmaa vastaan