Mekaaninen lujuus ja vakaus

Mekaaninen lujuus ja vakaus ovat yksi EU:n rakennustuoteasetuksen (CPR) perusvaatimuksista (tulkintaa koskeva asiakirja 1). Rakennuskomponenttien mekaaniset ominaisuudet määritetään standardin Eurocode 1990: 2002. Eurocode. Basis of structural design mukaisesti.

Mekaaninen lujuus ja vakaus viittaavat koko rakennuksen kestävyyteen. Rakennuksen suunnittelussa huomioon otettavia kuormia ovat tavanomaisten kuormien lisäksi suunnitellut kuormat, tuulikuormat, lumikuormat ja maanjäristyskuormat.

Lämmöneristystuotteiden mekaanisen lujuuden vaatimukset vaihtelevat käyttökohteen mukaan. Tarpeelliset mekaaniset lujuusominaisuudet testataan ja ilmoitetaan tuotteiden CE -merkinnässä. Kansalliset rakennusmääräykset määrittelevät tason tarvittaville lujuusominaisuuksille.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm 

PAROC-kivivillalla on erinomaiset mekaaniset ominaisuudet

Kivivillan ainutlaatuinen rakenne antaa hyvän kestävyyden mekaanisia rasituksia vastaan. Erilaisten kuituorientaatioiden avulla voidaan valmistaa mekaanisilta ominaisuuksiltaan erilaisia tuotteita.  

 

PAROC-kivivilla on kestävä eristemateriaali

Kivivilla on epäorgaaninen materiaali, joka pitää muotonsa ja mittansa muuttumattomina kaikissa olosuhteissa. Tästä syystä myös kivivillaeristeiden mekaanisten ominaisuuksien pysyvyys on erinomainen, eikä niiden kuormankantokyky juurikaan heikkene käytössä..