Palo

Rakennusten ja laitosten kasvavien energiatehokkuusvaatimusten vuoksi eristeillä on yhä tärkeämpi rooli. Paksut kerrokset palavaa eristettä voivat merkittävästi lisätä rakennuksen palokuormaa, minkä vuoksi eristemateriaalin valinnalla on suuri vaikutus rakennuksen yleiseen paloturvallisuuteen.

PAROC-kivivilla on palamatonta

  • PAROC-kivivillatuotteet valmistetaan luonnonkivestä (96–98 %); valmistusvaiheen aikana lisätään vain vähän (noin 2–4 %) orgaanista sideainetta. Raaka-aineet ovat yleensä hyvä materiaalin palo-ominaisuuksien mittari. Kivivilla ei pala, koska se on tehty epäorgaanisista materiaaleista.
  • PAROC-kivivilla on ainutlaatuista, koska se eristää lämpöä ja ääntä verrattomasti ja sillä on erinomaiset palo-ominaisuudet. Kivivillaa käytetään, kun eristeeseen kohdistuu erittäin tiukkoja vaatimuksia useista eri näkökulmista, esimerkiksi laivanrakennuksessa ja ydinvoimaloissa.

PAROC-kivivilla täyttää korkeimman eurooppalaisen paloluokituksen, Euroluokan A1, vaatimukset

Lieskahduksella tarkoitetaan kuuman savun tai kaasun spontaania syttymistä, joka voi aiheuttaa sen, että palo leviää hallitsemattomasti. Lieskahduksen tapahtuessa kuolleisuus voi kasvaa jopa 300 prosentilla ja pienestä tulipalosta voi kehittyä katastrofi. 

Before and after fire

Materiaalin palokäyttäytyminen määritetään eurooppalaisessa luokitusjärjestelmässä Euroluokilla A1–F. Luokitus perustuu materiaalin ominaisuuksiin tulen vaikutuksessa, ja näitä ovat lämpöarvo, savuntuotto ja palavat pisarat. Luokitusjärjestelmän avulla voidaan määrittää materiaalin vaikutus palon leviämiseen ja savun muodostukseen ja se, voiko materiaali edesauttaa lieskahdusta. Palamattomat materiaalit ja tuotteet (A1 ja A2) eivät voi aiheuttaa lieskahdusta. Esimerkiksi PAROC-kivivillatuotteet, joissa ei ole pintakerrosta, on luokiteltu Euroluokkaan A1, ja monet alumiinikalvo- tai lasikuitupintaiset tuotteet on luokiteltu Euroluokkaan A1 tai A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1), eli ne eivät edistä palon kehittymistä. Suurin osa PAROC-sandwichelementeistä kuuluu Euroluokkaan A2-s1, d0. Kuva: Kivivilla ennen palotestiä ja testin jälkeen, testilämpötila 750 °C (EN ISO 1182).

Äänieristyksessä ja kohteissa, joissa tuotteet altistuvat esimerkiksi tulen vaikutukselle, paloturvallisuusvaatimukset on täytettävä syttymisen, palon leviämisen ja savuntuoton sekä palavien pisaroiden osalta. PAROC-tuotteet täyttävät tiukimmatkin pintakerroksia koskevat vaatimukset. Siksi niitä voidaan käyttää kaikkialla rakennuksissa, niin käytävissä kuin teknisissä tiloissakin.

PAROC-kivivilla säilyttää palosuojaominaisuutensa jopa 1 000 ⁰C:n lämpötilassa

Palonkestävyys kertoo, miten materiaali estää täysin kehittyneen palon leviämisen tilasta toiseen.

PAROC-kivivillalla on poikkeuksellisen korkea, noin 1 000 ⁰C:n sulamislämpötila, joten se suojaa rakenteita pitkään. Korkean sulamispisteensä ansiosta PAROC-kivivilla on ihanteellista käyttötarkoituksiin, joissa vaaditaan palonkestävyyttä. Esimerkkejä:

  • Kuormitettu teräsrakenne menettää lujuutensa noin 450–550 °C:n lämpötilassa teräksen laadun mukaan. PAROC-palosuojauksen ansiosta teräs kestää paloa jopa neljän tunnin ajan. 
  • PAROC-elementeistä valmistetut palomuurit voivat säästää ihmishenkiä, omaisuutta ja ympäristöä tulipalon sattuessa. PAROC-elementtirakenteet täyttävät palonkestovaatimukset jopa neljän tunnin ajan seinässä ja jopa tunnin sisäkatossa. 
  • Väliseinien on estettävä palon leviäminen palo-osastosta toiseen. PAROC-kivivillalevyillä voidaan väliseinä saada huomattavasti palonkestävämmäksi. 
  • Palon palomuurien läpi leviämisen estämiseksi asennusten läpiviennit (esimerkiksi kanavat ja putkistot) on suunniteltava siten, että varmistetaan välirakenteen palonkeston säilyminen. Eristeiden on estettävä kuumuuden tunkeutuminen rakenteen läpi. Eristämällä asennus ja läpiviennit PAROC-kivivillalla saadaan huoltovapaa palosuojausratkaisu rakennuksen koko elinkaarelle.