Riskinhallinta

Vaarat palotilanteessa

Kaikkien yritysten tulisi pitää tulipaloja yhtenä suurimmista riskeistä, joka voi aiheuttaa monenlaisia uhkia:  

  • Tiukat tuotantoaikataulut ovat haavoittuvaisia kaikenlaisille omaan tuotantoon tai alihankkijoiden tuotantoon liittyville häiriöille. 
  • Katkokset tietotekniikassa. Käsikäyttöisyys ei ole useinkaan mahdollista. 
  • Rakennusten, koneiden ja materiaalin tuhoutuminen. 
  • Erikoislaitteiden tuhoutuminen. Niitä on voitu rakentaa ja kehittää vuosikymmenten ajan.
  • Avainhenkilöiden ja osaamisen menetys. Riski siitä, että henkilöstö tuntee olonsa turvattomaksi ja lähtee sen vuoksi yrityksen palveluksesta, jos toiminta on keskeytettynä pitkään. 
  • Liikevaihdon menetys. 
  • Asiakkaiden, maineen ja markkinaosuuden menetys. 
  • Odottamattomat lisäkustannukset. 
  • Suuret vakuutuskustannukset.

Vastuuhenkilöiden on laadittava suunnitelma rakennuksen tarkastamiseksi ja varmistettava sen toteuttaminen. On pystyttävä varmistamaan, että sekä nykyiset palovaatimukset että kiinteistön omistajan intressit, kuten alhainen hankintahinta, täyttyvät. Valitettavasti tällaiset intressiristiriidat voivat johtaa paloturvallisuudesta tinkimiseen.  

Palovakuutus varmistaa arvon

Rakennukset, koneet ja materiaalit voi vakuuttaa tulipalon varalta. Vakuutus korvaa myös toiminnan keskeytyksen vuoksi menetetyn liikevaihdon. Palovakuutuksen osuus rakennuksen käyttökustannuksista voi olla huomattava. 

Vakuutusyhtiöt voivat vapaasti päättää vakuutusmaksujen suuruuden. Perusteina voidaan käyttää esimerkiksi toiminnan luonnetta, rakennuksen tyyppiä ja sijaintia, tuotannon vaaratekijöitä, tulen leviämistä viereisistä rakennuksista, vakuutusyhtiöiden omia vahinkotilastoja ja monia markkinoihin liittyviä tekijöitä. Myös palohälyttimet, sprinklerit ja sisäiset sammutuslaitteet voivat pienentää vakuutusmaksuja.