Betonielementit

Sandwich-elementeillä voi rakentaa nykyaikaisesti, turvallisesti ja nopeasti. Kivivilla on erinomainen eriste betonisandwich-elementteihin. Kivivilla materiaalina nopeuttaa elementin kuivumista, minkä ansiosta viimeistelytyö päästään aloittamaan nopeammin.

Betonisandwich-elementeissä voidaan käyttää joko tuuletusurallisia tai tuuletusurattomia kivivillalevyjä. Tuuletusurallisia lämmöneristeitä on tarjolla joko pystyuritettuna tai pysty- ja vaakauritettuna. Tehokkaimmin kuivumista edistää eriste, jossa on sekä vaaka- että pystysuuntaiset tuuletusurat.

Seuraavassa esitetään betonisandwich-elementteihin sopivia PAROC-tuotteita.

Betonisandwich-elementti pystysuuntaisilla tuuletusurilla

Concrete sandwich panel
 • Kantava rakenne: sisäkuori betonia
 • Lämmöneriste: PAROC COS 5gt + teräsansaat eristyksen pystysaumoissa
 • Ulkokuori betonia
 • Pinnan viimeistely
Eristysratkaisu ja U-arvo
 PAROC COS 5gt 210 mm 220 mm* 255 mm
 U-arvo, W/m2K  0,17 0,17  0,14
Eristysratkaisu ja U-arvo
 PAROC PreCast gt 205 mm 220 mm 245 mm
 U-arvo, W/m2K  0,17  0,16  0,14

Betonisandwich-elementti pysty- ja vaakasuuntaisilla tuuletusurilla

Concrete sandwich panel 2 
 • Kantava rakenne: sisäkuori betonia
 • Lämmöneriste: PAROC COS 5ggt + teräsansaat eristyksen pystysaumoissa 
 • Ulkokuori betonia
 • Pinnan viimeistely 
   
Eristysratkaisu ja U-arvo
 PAROC COS 5ggt 210 mm 220 mm* 255 mm
 U-arvo, W/m2K 0,17 0,17 0,14

*) Betoniteollisuuden suositus

Vanhojen julkisivujen korjaaminen alkaa aina olemassa olevien rakenteiden tarkastuksella ja arvioinnilla. Suunnittele uusi rakenne vanhojen sandwich-elementtien kunnon mukaan. Tämän ratkaisun avulla vanha seinä saadaan entistä lämpimämmäksi ja kuivemmaksi, mikä vähentää tai jopa kokonaan estää vanhan rakenteen pakkasvaurioita ja karbonatisoitumista.

Noudata korjaamisessa/eristerappauksessa aina järjestelmänhaltijan suosituksia.

Vanhan rakennuksen lisäeristysratkaisut

Lisäeristys levy- tai lamellieristyksellä, ohutrappaus

Renovation, rendered facade

 

Vanha rakenne:
 • Vanha kantava rakenne: betonisandwich-elementti
Uusi rakenne:
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: eristelevy PAROC Linio 15 tai lamellieriste PAROC Linio 80 kiinnitettynä liimalla ja/tai mekaanisesti valitun eristysjärjestelmän edellyttämällä tavalla
 • Ohutrappaus (järjestelmän omistajan ohjeiden mukaan)

Kuvassa ohutrappauseristejärjestelmä, tuotteena PAROC Linio 15, joka kiinnitetään ulkokuoreen liimalaastilla ja aina lisäksi mekaanisilla kiinnikkeillä.  

Jos vanhan betonisandwich-elementin pinta todetaan tutkimuksessa huonokuntoiseksi, on se purettava. Samalla tarkastetaan eristeiden kunto  ja tarvittaessa huonokuntoiset eristeet poistetaan.


Lisäeristys levyeristyksellä, paksurappaus

Renovation, rendered facade 2
Vanha rakenne:
 • Vanhan betonielementin sisäkuori ja hyväkuntoinen vanha eristekerros
Uusi rakenne:
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: PAROC Fatio Plus mekaanisin kiinnikkein 
 • Paksurappaus (järjestelmänhaltijan ohjeiden mukaan) 

Kuvassa paksurappauseristejärjestelmä, tuotteena PAROC Fatio Plus, joka kiinnitetään ulkokuoreen aina mekaanisilla kiinnikkeillä.

   

 

Lisäeristys levy- tai lamellieristyksellä, ohutrappaus 

Vanhan sisäkuoren pinta tasoitetaan laastilla. Tarvittaessa voidaan  käyttää pehmeää eristemattoa PAROC UNM 37 uuden eristekerroksen alla. Uusi eristekerros ja rappaus lisätään vanhan kantavan rakenteen päälle ja kiinnitetään kuntotarkastukseen perustuvan suunnitelman mukaisesti.

Renovation, rendered facade 3

Vanha rakenne:
 • Vanha kantava rakenne: vanhan betonisandwich-elementin sisäkuori 
Uusi rakenne:
 • Lämmön- ja rappausaluseriste: PAROC Linio 80 tai PAROC Linio 15 kiinnitettynä liimalla ja/tai mekaanisesti valitun eristysjärjestelmän edellyttämällä tavalla  
 • Ohutrappaus (järjestelmänhaltijan ohjeiden mukaan)

Kuvassa ohutrappauseristejärjestelmä, tuotteena PAROC Linio 80 joka kiinnitetään ulkokuoreen liimalaastilla ja tarvittaessa lisäksi mekaanisilla kiinnikkeillä.